Профилактика на климатици София: 0887 245679; 0897 245678; 02/483 0464

Цени за профилактика на климатик:

- профилактика на климатик тип "Високостенен" или "Подов" 9 000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 21 000 и 24 000 BTU- 70лв.

- профилактика на климатик тип "Колона"- 90лв.

* профилактиката е пожелание на клиента и не е обвързана с гаранционните условия;

** профилактиката включва посещение, детайлно разглобяване на вътрешното тяло и почистването му, почистване на външното тяло с обезмаслител и замерване на количеството фреон /без зареждане/.

     Климатикът е електроуред, чиято ефективност, безпроблемна работа и дълъг експлоатационен живот, зависят от редовното техническо обслужване. Предлаганата от нас профилактика представлява един мониторинг на климатичната система, благодарение на който могат да се избегнат потенциални проблеми относно функционирането на съоръжението. В следствие на което се гарантира и по-продължителната му експлоатация. Нашият съвет е винаги да се обръщате към оторизиран сервиз, който да извърши профилактиката, тъй като повечето работни параметри се установяват само чрез професионални уреди и инструменти. В същото време редовната профилактика е предпоставка за по-здравословен и комфортен микроклимат в дома или офиса, както и за намаляване на разходите за електроконсумация.
    В какво се изразява профилактиката?
Най-същественото нещо е да се почистят основните съставни части, през които преминава въздух. При повечето модели климатици се налага да се разглоби и свали предния панел, за да се почистят замърсените части на вътрешното тяло. Ефективността на климатизатора намалява при натрупване на прах в него. Новите инверторни модели климатици притежават датчици и сонди, благодарение на които се предотвратяват по-сериозни повреди. Вградените в тях електроника и софтуер ги изключват и така ги предпазват.  
   Стандартната профилактика включва:
- посещение на адрес от сервизния екип;
- преглед на климатичната система /вътрешно и външно тяло/- обща преценка на състоянието и;
- почистване и дезинфекция на въздушните филтри с препарат специално предназначен за почистване на климатици. В резултат, на което филтрите са идеално почистени, ароматизирани и се създава защитен слой около тях. По този начин се увеличава ефективността на топлоотделянето;
- с помощта на пулверизатор с препарат се обработва вътрешното тяло;
- впръсква се вода, за да се измие препарата и полепналата мръсотията по изпарителя, след което мръсната водата се отвежда през дренажната тръба;
- преглед на дренажа и при необходимост почистването му;
- замерване на техническите показатели: на налягането на хладилния агент /налягането на системата/; на въздушния поток- входящ и изходящ /на входящата и изходяща температура на вътрешното тяло/; проверява се цялостта на електрическите и тръбни връзки; включване в режим охлаждане, за да се проверят работните параметри на хладилната система; замерване на консумацията на енергия /мощността/.
Пълната профилактика включва:
- демонтаж на климатизатора /на вътрешното и външното тяло/;
- транспортирането му до оторизиран сервиз и разглобяване на съставните му части;
- третиране на разглобените компоненти с препарати за цялостното им почистване;
- сглобяване и инсталиране на системата на адреса;
- замерване на техническите показатели;
- преглед на климатичната система в работен режим за 24 часа;
Повечето от Вас ще си кажат, защо е необходима профилактиката на климатик?
Защото само така ще се почисти климатичната система от събралия се прах, плесени и т.н., които имат неблагоприятно влияние върху здравето на чoвека и върху работата на самата система. При замърсени топлообменници се получава т.н. „въздушна тапа” и се затруднява топлообмена, в следствие на което може да се стигне до повреда на компресора. Или „по-малкото зло” е климатикът да не функционира с пълния си капацитет и да започне да се носи неприятна миризма. Неприятната миризма е в резултат на това, че при двата режима на работа климатикът преработва въздуха и намиращите се в него миризми. Като те се пропиват във филтрите и частите му. Препоръчително е профилактиката на вътрешното тяло да се извършва един път в годината.  При определени случаи започват да се долавят неприятни шумове от уреда. Те могат да се дължат на износени части или когато компресорът работи с различно от регламентираното от производителя количество фреон. При недостатъчно количество хладилен агент,  компресорът се износва и работи по-шумно и не толкова ефективно. Шум се чува понякога и от вътрешното тяло, в следствие на замърсен вътрешен вентилатор, който натоварва електромотора. Това натоварване е предпоставка за увеличена консумация на енергия.
  P.S.      
Почиствайте редовно филтрите!
Силно замърсените филтри водят до не добро обдухване на вътрешния топлообменник, при което спада капацитета на климатизатора и се увеличава електроконсумацията. Част от прахта прониква през филтрите и се наслоява върху топлообменника, турбината.  Докато другата част се връща обратно в помещението и се вдишва от обитателите. Кондензната вана също е потърпевша, в нея се образуват плесени и други видове гъби, в резултат на замърсяването. Всичко това е предпоставка за дефектирания и намален експлоатационен период. По статистически данни 50% от изгорелите компресори са в следствие на мръсни топлообменници.
Профилактиката на климатици е една от водещите предпоставки за безотказната им работа.