Профилактика на климатици София: 0887 245679; 0897 245678; 02/483 0464

Цени за профилактика на климатик:

- профилактика на климатик тип "Високостенен" или "Подов" 9 000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 21 000 и 24 000 BTU- 70лв.

- профилактика на климатик тип "Колона"- 90лв.

* профилактиката е пожелание на клиента и не е обвързана с гаранционните условия;

** профилактиката включва посещение, детайлно разглобяване на вътрешното тяло и почистването му, почистване на външното тяло с обезмаслител и замерване на количеството фреон /без зареждане/.

   За да работи един климатик ефективно и да се осигури удължаване на живота му, се нуждае от периодично техническо обслужване. Чрез извършването на профилактика се свежда до минимум вероятността от сериозни повреди и скъпоструващи ремонти.
Когато климатикът работи, то филтрите и топлообменниците се замърсяват, което води до увеличаване на разходите на енергия и по-трудно се достига до зададената температура, което неименуемо води и до намаляване на ефекта от икономичност на електроконсумацията. Когато филтрите не се почистват редовно, то прахта се наслагва по изпарителя и достига до турбината, което възпрепятства работата и. В резултат на това турбината се върти по-бавно, което се отразява на струята на изходящия въздух. Профилактиката на климатици, свежда до минимум замърсяването на въздуха при работа на климатичната система и спестява от 5% до 35% от консумацията на електроенергия.
Самата профилактика се изразява в почистването и измерването на техническите показатели на климатизатора в режим на работа:    
- проверява се нивото на фреон, но само когато се налага тази процедура;
- измерване стойността на температурата на входящите и изходящите въздушни потоци;
- почистване на филтрите от прах и други частици, които влияят на ефективността на климатика;
- почистване на вътрешните компоненти, включващи невидимата за нас част на кутията и други елементи, които са свързани с работата на климатизатора;
- проверява се до колко е в изправност кондензационния маркуч;
- проверява се изправността на външното тяло (работата на вентилатора).
Не пренебрегвайте профилактиката на вашия климатик, затрудняването на работата му може да Ви коства неговото по-бързо износване, съответно и пари за покупка на нов. Препоръчително е да бъде погледнат от специалисти в извършването на поддръжка и профилактика на климатици, това ще Ви гарантира подобряване качеството на въздуха, ефективната работа на климатика, по-ниските сметки за електроенергия и спокойствие относно евентуални повреди.