Климатици на изплащане /лизинг/ София: 0887 245679; 0897 245678; 02/483 0464
    
    Имате нужда от климатик или влагоабсорбатор, сега можете да го имате, благодарение на програмите на

http://klimafrost.bg/media/left-logo/tbi.png    TBI Credit, Jet Credit и REECL. Вие спокойно можете да си закупите климатик на изплащане или влагоуловител на изплащане. Само сега можете да се възползвате от специално разработени програми, които Ви гарантират персонализирано и лично отношение както и преференциални условия за лоялни клиенти. Така ще получите средства, с които ще закупите избрания от Вас климатик на лизинг или влагоабсорбатор на лизинг. Покупката може да бъде извършена за минути в магазина до Вас, чрез онлайн магазин, по телефон от офиса или дома. Като средствата по одобрения кредит се превеждат по сметката на търговският обект, от който сте купили климатика или влагоуловителя, или ще бъдат преведени във Вашата банкова сметка. Бързо и лесно можете да кандидатствате за потребителски кредит, без поръчители и допълнителна бюрокрация, само срещу лична карта, без доказване на целево предназначение на кредита и без първоначална вноска. Кредитът възлиза в размер на 300-5000лв., а срокът му на погасяване е от 3м. до 24м. Като Ви се гарантира сигурност на плащането както и прозрачни и фиксирани условия: лихвата по кредита е непроменяща се, без допълнителни комисионни и такси и защита на плащанията на избраните от Вас продукти (климатици, влагоабсорбатори, термопомпени системи). В същото време можете да се възползвате от консултации при избора на кредит и по време на периода на изплащането му. Вече да си купите климатици на изплащене не е толкова трудна задача, благодарение на програмите по кредитиране, получавате бързи и достъпни финансови средства, които Вие преценявате как и в какво да инвестирате, също така сами избирате схемите за изплащане на кредита в най-удобен за Вас размер и време. Погасяването на вноските по кредита може да се извърши по банков път, по интернет чрез сайта ePay, на банкомат чрез системата B-pay, на касите на Easy Pay. Има възможност и за частично или цялостно предсрочно погасяване на чистия размер на кредита, без сумата по дължимите лихви, като не се начислява наказателна лихва.

Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL- 20%
  Чрез Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома- REECL и нейните партньори (банка Сибанк, Прокредит банк) Ви се предоставя възможност да получите безвъзмездна финансова помощ в размер до 20% от стойността на закупените съоръжения. Кредитът се отпуска на физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия, или клиенти с доходи от свободно практикуваща професия. С помощта на този кредит Вие можете да осъществите енергоспестяващи проекти в частни домове или жилищни кооперации. Предимствата на програмата се изразяват в качествените енергоспестяващи мерки, които значително намаляват сметките Ви за отопление. След сдобиването с климатици на изплащане или влагоабсорбатори на изплащане ще усетите в дома си удобство и комфорт. Безвъзмездната помощ е в състояние да покрие разходите за лихвата по кредита. Усвояването на средствата става еднократно или на етапи. Срокът е до 4 месеца по договаряне, гратисният период на издължаване е до 4 месеца. Още едно предимство на Програмата REECL е, че едно физическо лице може да се възползва от повече от един кредит Енергийна ефективност в сгради, но на различни адреси, дори и когато извършва еднакви дейности. При успешно приключване на проекта, клиентът може да кандидатства за 20% от размера на кредита като максималният размер на безвъзмездната помощ възлиза на 2200 EUR. Самата процедура, след която Вие можете да си закупите климатици на лизинг (влагоуловител на лизинг) се състои в: първата стъпка е предоставяне на типова оферта в Банката, проекто-договор или проформа фактура за избраната климатична или вентилационна система и техния монтаж. След това попълва Искане за кредит Енергийна ефективност по образец, предоставен от банката.  Консултанта по Програмата одобрява представената типова оферта като съоръженията, които сте избрали да закупите на изплащане трябва да отговарят на следните изисквания: сезонен коефициент на енергийна ефективност при охлаждане SEER > 5.6 (A+); сезонен коефициент на енергийна ефективност при отопление SCOP > 4 (A+); работен режим охлаждане 21°-43°C външна температура; работен режим отопление  –10°-15°C външна температура. Ако искането за кредита отговаря на изискванията на Програмата и банката, то Вие получавате одобрение от Консултанта и се подписва договор за кредита. След окончателното завършване на проекта, Вие трябва да предоставите в банката протокол за извършени работи; оригинална фактура от фирмата, от която сте закупили климатика (влагоуловителя), и която е извършила доставката и монтажа; касов бон, доказващ плащането и на последно място попълвате Искане за предоставяне на безвъзмездна помощ. 20% от стойността на покупката получавате, ако са спазени правилата и условията REECL.